Menu

Temperatuurmeting

Info automatische Temperatuurmeting en Koortsdetectie

Waarom detecteren?
Het belang van het detecteren van potentiële dragers van infectieziekten wordt steeds groter. De impact die sommige infectieziekten hebben op het bedrijfsleven en de samenleving als geheel blijken enorm te zijn. Koorts is het meest voorkomende symptoom van een persoon die besmet is met een griepvirus en in geval van het gevaarlijke Corona Covid-19 virus is dit circa 88% (bron: WHO). Bovendien vormt de geïnfecteerde persoon dan ook een besmettingsgevaar voor zijn of haar omgeving. Het screenen op koorts van personen die uw gebouw betreden vereist echter wel een snelle, effectieve en discrete methode.
Witteveen is leverancier van verschillende toonaangevende, hooggevoelige systemen voor koortsdetectie. Het principe van deze systemen is infrarood thermografie, waarmee zowel detectie van (afwijkende) lichaamstemperatuur van individuele personen als in groepen mensen mogelijk is.

Koortsdetectie Thermografie
Thermische camera’s hebben bewezen van onschatbare waarde te zijn in het detecteren van (potentiële) defecten in een grote variatie van elektrotechnische en mechanische installaties in de industrie. De laatste jaren wordt deze hooggevoelige technologie ook toegepast in de veterinaire- en gezondheidszorg.
Met name de eenvoud en effectiviteit in gebruik van deze systemen heeft ervoor gezorgd dat ze steeds vaker worden ingezet voor het opsporen van mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur. Virale infectieziektes, zoals SARS of Ebola en uiteraard recent ook Corona. In deze toepassing converteert de thermische camera en computersoftware de uitgestraalde energie van het huidoppervlak in een twee dimensionaal beeld waarin kleuren of grijstinten de verschillen in temperatuur weergeven. De camera is gekalibreerd zodanig dat een abnormale temperatuur eenvoudig kan worden onderscheiden en beelden, indien gewenst, kunnen worden opgenomen. Uiteraard kan vervolgens een visueel of akoestisch alarm worden gegeven.

De systemen hebben hun weg gevonden bij grensovergangen en op lucht- en zeehavens, waar mensen met verhoogde lichaamstemperatuur worden overgedragen aan de medische staf voor verder onderzoek. Het grote aantal reizigers wereldwijd heeft het tempo van verspreiding van infectieziekten enorm verhoogd. Het gebruik van thermische camera’s om grotere groepen personen tegelijk te kunnen screenen heeft daarom een grote ontwikkeling doorgemaakt.

Voordelen
Naast de bovenbeschreven eenvoud van toepassing is de snelheid van deze methode een groot voordeel. Bezoekers en collega’s kunnen zonder oponthoud uw gebouw betreden. Een ander voordeel is dat, indien het beeld op een scherm wordt geprojecteerd, de passerende personen ook zichzelf kunnen zien en direct hun temperatuur kunnen aflezen. Dit biedt transparantie voor alle partijen.

Interesse? Witteveen kan u ondersteunen met de implementatie van automatische temperatuurmeting en koortsdetectie op uw kantoor.
Stuur ons een email voor nadere info en tarieven.

Video's Temperatuurmeting en Koortsdetectie

 

Foto's Temperatuurmeting